“Raise the Red Lantern” quotes

(1991)
Movie Raise the Red Lantern
Title Raise the Red Lantern
Original title Da hong deng long gao gao gua
Year 1991
Director Zhang Yimou
Genre Drama, History, Romance
All actors – Li Gong, Saifei He, Cuifen Cao, Jingwu Ma, Qi Zhao, Lin Kong, Shuyuan Jin, Weimin Ding, Zhengyin Cao, Zhihgang Cui, Chu Xiao, Baotian Li
show all
Highlights