“Anna Karenina” quotes

(1997)
Movie Anna Karenina
Title Anna Karenina
Year 1997
Director Bernard Rose
Genre Drama, Romance
All actors – Sophie Marceau, Sean Bean, Alfred Molina, Mia Kirshner, James Fox, Fiona Shaw, Danny Huston, Phyllida Law, David Schofield, Saskia Wickham, Jennifer Hall, Anna Calder-Marshall, Valerie Braddell, Petr Shelokhonov, Niall Buggy, Anthony Calf, Vernon Dobtcheff, Hamish Falconer, Stefan Gryff, Barbara Horne, Larissa Kouznetsova, Jeremy Sheffield, Justine Waddell, Mikhail Khmelyov, Yuliya Krasnova, Ludmila Kurepova, German Maksimov, Tatyana Zakharova, Sergei Shcherbin, Gelena Ivliyeva, Vadim Sadovnikov, Sergei Parshin, Valeriy Kukhareshin, Nora Gryakalova, Oleg Kosminsky, Victor Gurianov, Igor Yefimov, Konstantin Lukashov, Aleksandra Lavrova, Kseniya Rappoport, Leonti Varentsov
show all
Highlights