“Aladdin and the Magic Lamp” quotes

(1982)
Movie Aladdin and the Magic Lamp
Title Aladdin and the Magic Lamp
Original title Arajin to maho no ranpu
Year 1982
Directors Yoshikatsu Kasai, Kasai Yoshinori
Genre Adventure, Family, Fantasy, Animation
Interpreted by
All actors – Kazuo Kamiya, Keiko Suzuka, Kikuo Kaneuchi, Reiko Nanao, Yoshisada Sakaguchi, Kazuo Kitamura, Tadashi Kose, Kimihiro Reizei, Kyôji Naka, Takeshi Katô, Osamu Matsumoto, Fumio Nakanishi
show all
Highlights