“Godzilla 1985” quotes

(1984)
Movie Godzilla 1985
Title Godzilla 1985
Original title Gojira
Year 1984
Directors Koji Hashimoto, R.J. Kizer
Genre Sci-Fi, Horror, Thriller, Action
All actors – Raymond Burr, Ken Tanaka, Yasuko Sawaguchi, Yôsuke Natsuki, Shin Takuma, Keiju Kobayashi, Eitarô Ozawa, Taketoshi Naitô, Mizuho Suzuki, Junkichi Orimoto, Hiroshi Koizumi, Kei Satô
show all
Highlights