“The Last Emperor” quotes

(1987)
Movie The Last Emperor
Title The Last Emperor
Year 1987
Director Bernardo Bertolucci
Genre Drama, History, Biography
All actors – John Lone, Joan Chen, Peter O'Toole, Ruocheng Ying, Victor Wong, Dennis Dun, Ryûichi Sakamoto, Maggie Han, Ric Young, Vivian Wu, Cary-Hiroyuki Tagawa, Jade Go, Fumihiko Ikeda, Richard Vuu, Tsou Tijger, Tao Wu, Guang Fan, Henry Kyi, Alvin Riley III, Lisa Lu, Hideo Takamatsu, Hajime Tachibana, Basil Pao, Henry O, Kaige Chen, Liangbin Zhang, Wenjie Huang, Dong Liang, Zhendong Dong, Jiechen Dong, Constantine Gregory, Huaikuei Soong, Ruzhen Shao, Li Yu, Guangli Li, Chunqing Xu, Tianmin Zhang, Hongnian Luo, Shihong Yu, Jun Wu, Lucia Hwong, Jingping Cui, Shi Liang, Junguo Gu, Xu Tongrui, Fusheng Li, Shu Chen, Shuyan Cheng, Daxing Zhang, Ruigang Zu, Yuan Jin, Akira Ikuta, Michael Vermaaten, Matthew Spender, Hongxiang Cai, Xinmin Cui, Zhenduo Li, Shigang Luo, Guang Ma, Biao Wang, Baozong Yang, Hongchang Yang, Lingmu Zhang
show all
Highlights