“The Pillow Book” quotes

(1996)
Movie The Pillow Book
Peter Greenaway directed this movie in 1996
Title The Pillow Book
Year 1996
Director Peter Greenaway
Genre Drama, Romance, Thriller
Interpreted by
All actors – Vivian Wu, Yoshi Oida, Ken Ogata, Hideko Yoshida, Ewan McGregor, Judy Ongg, Ken Mitsuishi, Yutaka Honda, Barbara Lott, Miwako Kawai, Lynne Langdon, Chizuru Ohnishi, Shiho Takamatsu, Aki Ishimaru, Hisashi Hidaka, Dehong Chen, Ham-Chau Luong, Akihiko Nishida, Kentaro Matsuo, Nguyen Duc Nhan, Augusto Aristotle, Roger To Thanh Hien, Chris Bearne, Ronald Guttman, Wichert Dromkert, Martin Tukker, Wu Wei, Tom Kane, Kheim Lam, Daishi Hori, Kinya Tsuruyama, Eiichi Tanaka, Rick Waney, Masaru Matsuda, Wataru Murofushi, Ryuke Azuma, Seitaro Koyama, Tatsuya Kimura, Yoshihiko Nagata, Atsushi Miura, Kazushi Ishimaru, Hikari Abe, Ai Kanafuji, Yoshino Yoshioka, Yuki Nou, Masami Nishio, Satomi Kimura, Michiko Matsuo, Kintaro Murayama, Ann, Kaoru Ueda, Ohko, Junko Shinohara, Yûko Nozawa, Kiyomi Nomura, Midori Hatsuda, Miwa Hayashi, Seizo H. Inoue, Yoshihiro Kawai, Munenari Takeshima, Toshio Kimura, Masakazu Takemura, Hiroshi Nakajima, Kageyoshi Shirakata, Takashi Miyake, Hiroko Uno, Yûko Shimomura, Kana Haraguchi, Yuri Inoue, Makiko Shoji, Miwako Namie, Atsuko Nakamura, Tokiko Horiike, Akiko Yokotani, Yasuyo Ogawa, Atsuko Yoshikawa, Mariko Ajimoto, Hiromi Tani, Fukue Kitaoka, Arnita Swanson, Jim Adhi Limas, Miho Tanaka, Fabienne De Marco, Tania De Jaeger, Jinhua Lu, Tien Sing Wang, Chau, See Wah Leung, Kha, Kumi Komino, Yuki Hayashi, Maskai Taketani, Mr. Luo, Mrs. Luo, See Yan Leung, François Van Den Bergen, Valerie Buchanan, Yorks Tong, Anna Chu, C.S. Wong, Michelle Nicholson, Farini Cheung, Anita Leung Fui Shan, Tom Tom, Doris Lui Lai Fong, Sam, Shuen Ngar Lei, Chan Ben, Bobsy Jureidini, Andrew Chan, Vanessa Lanza, Chau Kwok Kwan, Ho Keung Kwong, Sammuel Leung, Jo Jo Hui, Louis Fu Yiu Shi, Paul Wan, Adrian Kwan, Leung Woo, Hui Pak Kin, Man Kit, Foon Wing Hong, Li Chun Man, Stephen C. Lam, Edelmer Christanse, Jimmy Lee Wai Chang, Terence Tsin Chung Tung, Mennan Yapo
show all
Highlights